ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมความรู้แก่ประชาชน

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมความรู้แก่ประชาชน

เชิญชวนท่องเที่ยวตำบลเขาจ้าว

alt

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเฝ้าระวังภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

altองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเฝ้าระวังภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) โดยแนะนำ ให้ประชาชนปฎิบัติดังนี้ 1. ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศ 2.ประเมินตนเองว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ 3.ในช่วงที่ฝุ่นละอองสูง ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมนอกบ้าน 4.ดื่มน้ำสะอาดและดูแลสุขภาพให้แข็งแรง 5. สังเกตอาการผิดปกติของร่างกาย หากพบว่ามีอาการไอ แน่นหน้าอก วิงเวียนศีรษะคลื่นไส้ อาเจียน ผื่นแดง หรืออาการผิดปกติอื่นๆควรรีบพบแพทย์

ประชาสัมพันธ์นโยบาย การบริหารจัดการก๊าซเรือกระจก อบต.เขาจ้าว

ประชาสัมพันธ์นโยบาย การบริหารจัดการก๊าซเรือกระจก อบต.เขาจ้าว

ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทางฯ ปี 2566

ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทางฯ ปี 2566

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


โทร.080-7883522
Khaojao2540@hotmail.com

คุณพึงพอใจอบต.เขาจ้าว ด้านใด

QR Code
อบต.เขาจ้าว


 

ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 098-8655010