โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ ปี 2566

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ ปี 2566

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2566

์กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2566 

โรคอุบัติใหม่

โรคอุบัติใหม่ 

 

ประกาศนโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว

ประกาศนโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบและคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่

แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบและคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


โทร.080-7883522
Khaojao2540@hotmail.com

คุณพึงพอใจอบต.เขาจ้าว ด้านใด

QR Code
อบต.เขาจ้าว


 

ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 098-8655010