ประชาสัมพันธ์ผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

ขอประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)  พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจถึงสถานการณ์ ข้อมูลด้านสุขภาพ แนวทางปฏิบัติในการดูแลสุขภาพของประชาชนของกระทรวงสาธารณสุขมาตราการต่าง ๆ ของภาครัฐและข้อกฎหมายให้กับประชาชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินการมาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหาุฝุ่นละออง ดังนี้

1.ขอความร่วมมืองดการเผาเศษซากพืชหรือวัชพืช และเศษวัสดุการเกษตรในพื้นที่การเกษตร

2.ขอความร่วมมืองดการเผา วัสดุ ขยะ ใบไม้แห้ง ที่เป็นเชื้อเพลิงในพื้นที่ริมทาง

3.ขอความร่วมมืองดการเผาในพื้นที่ชุมชน

4.ขอความร่วมมืองดการเผาหญ้าในบริเวณ ห้วย หนอง คลอง บึง

alt

ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ

 

คนตำบลเขาจ้าวโปร่งใส ไม่ทน ไม่จำนน ต่อการทุจริต

alt

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

alt

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


โทร.080-7883522
Khaojao2540@hotmail.com

คุณพึงพอใจอบต.เขาจ้าว ด้านใด

QR Code
อบต.เขาจ้าว


 

ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 098-8655010