องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ได้ดำเนินการประชุมคณะผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ได้ดำเนินการประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการให้นโยบายและความรู้ในเรื่อง "นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว รับทราบแนวทาง DOs & Don'ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรมีคุณธรรมสุจริต บุคลากรทุกคนงดรับของขวัญ และของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลุกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการการสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมในหัวข้อซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

  

 

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


โทร.080-7883522
Khaojao2540@hotmail.com

QR Code
อบต.เขาจ้าว


 

ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 098-8655010