บุคลากรสำนักปลัด อบต.เขาจ้าว

alt
ส.ต.อ.มนู คำทอง
ปลัดอบต.เขาจ้าว

alt
ธัญมณฑ์ ตุ้มสุวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัดอบต.

alt

งานบริหารทั่วไป

 

ณัฐภัทร สินสมบัติ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


มานพ แก้วไทรหงวน
พนักงานขับรถยนต์สายสุณี หิรัญ
นักการภารโรง
alt
ธวัชชัย ชูช่วย
คนงาน

สมนึก แย้มสวัสดิ์
ยาม

alt

งานนโยบายและแผน
งานสวัสดิการและสังคม
งานการเจ้าหน้าที่

อำภา มาลี
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ
alt
วิภาวรรณ  จิตต์พะวงษ์
นักพัฒนาชุมปฏิบัติการ
 

นาถนภา กอบวิยะกรณ์
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ 
 
alt
สุคนธ์ เกิดศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 


alt


งานบริหารการศึกษา

alt

อริญญา  ปิ่นแก้วกาญ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

alt
เกษร เอกนุ่ม
ครู ค.ศ.1


สายชล คงเหมาะ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

alt
ณัฐพร  ขันทอง
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

alt

 

งานกฏหมายและคดี
งานส่งเสริมการศึกษาฯ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
alt
-ว่าง- 
นิติกร
alt
ปรัชญา ใสจุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
alt
ปัทมา บัวเกิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


 

alt

  

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


โทร.080-7883522
Khaojao2540@hotmail.com

QR Code
อบต.เขาจ้าว


 

ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 098-8655010