ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว เรื่อง การจำหน่ายทรัพย์สินที่ชำรุดเสื่อมสภาพในการใช้งาน ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2563 [ 22 เม.ย. 2563 ]

              

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว เรื่อง การจำหน่ายทรัพย์สินที่ชำรุดเสื่อมสภาพในการใช้งาน ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2563