งาน " ท่องเที่ยวเมืองประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ประจำปี 2563 [ 24 ก.พ. 2563 ]