ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว เรื่อง การจำหน่ายทรัพย์สินที่ชำรุดเสื่อมสภาพในการใช้งาน [ 28 ม.ค. 2563 ]