ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว [ 27 ม.ค. 2563 ]