พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี [ 23 ธ.ค. 2562 ]

              

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว