กิจกรรม สานพลังท้องถิ่นไทย - ถวายพ่อหลวงของเเผ่นดิน เดิน - วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ 2562 [ 15 ธ.ค. 2562 ]

              

พนักงานเเละสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลได้เข้าร่วมกิจกรรม
สานพลังท้องถิ่นไทย - ถวายพ่อหลวงของเเผ่นดิน
เดิน - วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ 2562
ณ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 15 ธันวาคม 2562