ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบที่ทำการอบต.เขาจ้าว [ 12 ธ.ค. 2562 ]