ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. ตำบล ช่วงสะพานกระทุ่น-บริเวณบ้านนางสมหมาย กิมเฮง หมู่ที่.5 [ 3 ธ.ค. 2562 ]