โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ [ 9 ส.ค. 2562 ]

              

ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ และพนักงานจ้าง อบต.เขาจ้าว ร่วมกับ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าวังหิน และชาวบ้านตำบลเขาจ้าว

ร่วมจัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าวังหิน วันที่ 9 สิงหาคม 2562