ตำแหน่งว่างพนักงานส่วนตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว [ 16 ส.ค. 2556 ]