ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำ อบต.เขาจ้าว เรื่องชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง นายก อบต.เขาจ้าว [ 28 พ.ค. 2556 ]