ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำ อบต.เขาจ้าว เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบต.เขาจ้าว ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง [ 28 พ.ค. 2556 ]