ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว เรื่อง กำหนดจำนวนของประกาศและป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว [ 16 พ.ค. 2556 ]