ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.เขาจ้าว เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายก อบต.เขาจ้าว [ 15 พ.ค. 2556 ]