ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำ อบต.เขาจ้าว เรื่องจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนายก อบต.เขาจ้าว [ 15 พ.ค. 2556 ]