งานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๖ [ 10 เม.ย. 2556 ]

              

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว จัดโครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๖

วันพุธ ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาจ้าว

มีบริการตรวจสุขภาพและบริการตัดผมผู้สูงอายุ

มีการแสดงของผู้สูงอายุของแต่ละหมู่บ้าน

ในปีนี้มีการประกวดเทพีผู้สูงอายุตำบลเขาจ้าว ผู้ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัล (รายละเอียดตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว เรื่องหลักเกณฑ์การประกวดเทพีสงกรานต์ผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๖) มีการจำหน่ายพวงมาลัยเพื่อนำไปคล้องให้แก่ผู้ประกวด โดยรายได้ทั้งหมด (ไม่หักค่าใช้จ่าย) นำเข้าชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาจ้าว

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุตำบลเขาจ้าว