การใช้ใบรับคำขอมีบัตร (บ.ป.๒ หรือใบเหลือง) เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน [ 7 ก.พ. 2554 ]

               ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ได้รับแจ้งจากอำเภอปราณบุรี ว่าขณะนี้กรมการปกครองกำลังดำเนินการผลิตวัสดุตัวบัตรประจำตัวประชาชน (บัตรเปล่า) ที่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งกรมการปกครองได้มีการปรับเปลี่ยนข้อความ กรณีประชาชนที่ได้รับคำขอมีบัตร (บ.ป.๒ หรือใบเหลือง) หรือใบแทนใบรับคำขอมีบัตร (บ.ป.๒ก หรือใบชมพู) แล้วหมดอายุ ให้ประชาชนผู้นั้นนำใบเหลืองหรือใบชมพูมายื่นให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักทะเบียนอำเภอปราณบุรี ได้บันทึกไว้ในใบเหลืองหรือใบชมพูดังกล่าว ว่า “ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะได้รับบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบเอนกประสงค์” องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว จึงขอประชาสัมพันธ์การใช้ใบรับคำขอมีบัตร เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน..... สำนักปลัด ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔