แจ้งคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ของ บริษัท เอ.พี.เอฟ.อินเตอร์เนชั่นแนลอินชัวรันส์ จำกัด [ 27 ธ.ค. 2553 ]

               ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ว่า ได้มีคำสั่งกระทรวงการคลัง แจ้งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ของ บริษัท เอ.พี.เอฟ.อินเตอร์เนชั่นแนลอินชัวรันส์ จำกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว จึงขอประชาสัมพันธ์การเพิกถอนฯ ให้ประชาชนได้รับทราบและดำเนินการขอรับค่าสินไหมทดแทนได้ถูกต้อง ต่อไป สำนักปลัด ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓