กำหนดวันสำคัญและเวลาที่ต้องหยุดทำการฆ่าสัตว์ [ 21 ธ.ค. 2553 ]