ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า

12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า

เข้าสู่เว็บไซต์